Disclaimer

Penafian

Maklumat-maklumat yang diletakkan didalam blog ini adalah sekadar pandangan dan pendapat peribadi sahaja.Tiada kaitan dengan pekerjaan atau tanggungjawab penulis pada masa penulisan dihebahkan. Penulisan dan maklumat adalah tepat dan benar pada pandangan penulis, pada masa ia dihebahkan. Sebarang percanggahan dan penukaran maklumat akan dikemaskini berdasarkan kemampuan penulis untuk mengemaskini blog. Penulis tidak menanggung sebarang liabiliti ke atas sebarang maklumat dan penulisan yang dihebahkan.

Maklumat-maklumat yang disalin dan tampal dari blog, laman web, buku, majalah, makalah dan sumber -sumber lain adalah tidak mendapat kebenaran daripada penulis dan penerbit asal terlebih dahulu, namun sumber dan penulis asal akan disertakan bagi memastikan  keaslian penulisan.